Automatisk färgning

Till skillnad från traditionell handfärgning är automatisk färgning mer effektiv, stabil och arbetsbesparande för produktion av anpassade märken, mynt och medaljer.