Automatisk färgning

Till skillnad från traditionell handfärgning är automatisk färgning effektivare, stabilare och arbetsbesparande för produktion av anpassade märken, mynt och medaljer.