Fusions- och silverlödning

Vi är specialiserade på att producera anpassade polis/militära metallstiftmärken, fästet på baksidan kan fusionsspikborras in i metallbasen för att undvika att falla av.